Աննա Կնյազյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2019 - շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում
2017 - շնորհվել է բ.գ.դ. գիտական աստիճան
2008 - շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում
2002 - շնորհվել է բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
1996-2000 - ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1991-1996 - Երևանի Բրյուսովի անվ. օտար լեզուների պետ. ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2008 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2003-2008 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1998-2003 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1997-1998 - Միդլենդ Արմենիա բանկում թարգմանիչ
1996-1997 - N 31 միջնակարգ դպրոցում ուսուցիչ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն
Աննա Կնյազյան