Անուշիկ Մարտիրոսյան
Կրթություն
2004 - 2008 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թուրքագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
2008 - 2010 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2011 - 2015 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, հայցորդ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեմա-«Թուրքական քաղաքական վեպի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները (20-րդ դարի 70-80-ական թթ.)», (արտասահմանյան գրականություն), 20.11.2015, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2010 - 2012 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, լաբորանտ
2012 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, դասախոս

Օտար լեզուներ
թուրքերեն, օսմաներեն, ռուսերեն, անգլերեն
Անուշիկ Մարտիրոսյան