Անուշիկ Պետրոսյան
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, մաթեմատիկոս
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագետ
1994 - 1997 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
Թեկնածուական թեմա`«Դիֆերենցիալ օպերատորի սեփական ֆունկցիաներով վերլուծության մասին», 2005, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.մաթ. գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1997 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ,
1999 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
2009 - 2016 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի գործարարության և հետազոտման կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն
2012 թ-ից առ այսօր, ՀՊՏՀ, Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ
2016 թ-ից առ այսօր, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, Մակրոտնտեսագիտություն, Միկրոտնտեսագիտություն, Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ, Դիֆերենցիալ հավասարումներ, Մաթ.ֆիզ հավասարումներ, Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ օպերատորներ, Ֆինանսական մաթեմատիկա, տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում:

Որակավորում
05.2009- 05.2012 թթ. Ներքին դիտարկումների մարմնի ղեկավար, ՀՀ ԿԲ, ք. Երևան, 2012
2012Ã.
11.2008Ã. Financial Analysis Techiques Course, US Treasury, Office of Technical Assistance,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Անուշիկ Պետրոսյան