Արամ Խաչատրյան
Կրթական կենսագրություն
1968 - 1973 թթ. Ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, Մեխանիկայի և Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Մասնագիտությունը. Մաթեմատիկա
1973 - 1978 թթ.Ասպիրանտ, Լենինգրադի պետական համալսարան, Մեխանիկայի և Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1981 թ-ին Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, «Որոշ խառը խնդիրներ պարաբոլական համակարգերի համար», Սովետական միության գիտությունների ակադեմիայի Վ. Ա. Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտի Ս. Պետերբուրգի մասնաճյուղ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2008 թ-ին Դոցենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
1996 - 2008 թթ. ավագ դասախոս, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
1988 - 1996 թթ. Ասիստենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
1979 - 1988 թթ. Ավագ գիտաշխատող, Էներգետիկայի նախարարության հաշվիչ կենտրոն, Ս. Պետերբուրգ
1978 - 1979 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
1987 թ-ին Երևանի պետական համալսարան. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, Գծային հանրահաշիվ, Վերլուծական երկրաչափություն, Հատուկ ֆունկցիաներ, Ազդանշանների թվային մշակում

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Հայկական մաթեմատիկան միություն (ՀՄՄ)

Հիմնական հետազոտական նախնըտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ
Հիդրոդինամիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախնըտրություններ
Ոչգծային պարաբոլական համակարգեր
Նավիեր-Ստոքսի հավասարումը

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Գիտաժողովների մասնակցություն,, գիտական ուղղևորություններ
International conference Harmonic analysis and approximations, II Nor Amberd, Armenia, 2001
Schedule of the TPDE-03 International Conference on Trends in partial differential equations of mathematical physics. June 2003, Obidos, Portugal
Conference of Parabolic and Navier-Stokes Equations in honour of prof. V. A. Solonnikov, Sun Aug 31-Sat Sep 6, Bedlewo, Poland, 2008

aramkh@ysu.am
(374-10) 55-86-06
Արամ Խաչատրյան