Արարատ Մալխասյան
Կրթություն, գիտական ստիճան, կոչում
1985թ. Պրոֆեսոր
1983թ. Քիմիական գիտությունների դոկտոր
1974թ. Քիմիական գիտությունների թեկնածու
1970-1973թթ. Ասպիրանտ Մոսկվայի պետական համալսարանում
1965-1970թթ. Քիմիկոս Երևանի պետական համալսարանում

Աշխատանքային գործունեությունը
2007թ.- մինչ օրս Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր Երևանի պետական համալսարան
2007թ. Տնօրեն,ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
2003-2007թթ. Պատգամավոր, գիտության և կրթության մշտական հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ Ազգային ժողով
2002-2003թթ. Նախարարի տեղակալ, ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն
2000-2002թթ. Վարչության պետ, ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ստանդարտացման,չափագիտության և սերտիֆիկացման վարչություն
1993-2000թթ. Տնօրեն, ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության, «Պարեն» գիտաարտադրական և նախագծային պետական ձեռնարկություն
1974-1993թթ. Ավագ գիտաշխատող, ապա՝ լաբորատորիայի վարիչ, ապա՝ բաժնի պետ «Նաիրիտ» գիտաարտադրական միավորում
1974թ. Կրտսեր գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
1969-1970թթ. Ավագ լաբորանտ, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Դասախոսական գործունեությունը
2001-2009թթ. Պրոֆեսոր, ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, «Որակի կառավարում», «Ստանդարտացում», «Չափագիտություն», «Համապատասխանության գնահատում» առարկաներ

Գիտական հրապարակումներ
250 գիտական աշխատություններ, այդ թվում՝ 54 գյուտարարության հեղինակային իրավունք և 1 ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար («Ստանդարտացում, չափագիտություն,համապատասխանության հավաստում և որակի կառավարում»)

Մասնագիտացումներ
Օրգանական քիմիա, սննդամթերքի տեխնոլոգիա, որակի կառավարում
1994-2004թթ. «Պարենամթերքների տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ դոկտորական
և թեկնածուական գիտական աստիճանաշնորհման 002 մասնագիտական խորհրդի նախագահ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (բավարար)
Արարատ Մալխասյան