Արևիկ Քամալյան
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ, բանաս. ֆակուլտետ, ուսանող
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., ասիստենտ
Թեկնածուական` «Սերգեյ Եսենինի չափածոյի հայերեն թարգմանությունների լեզուն», 2001 թ., ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվաբանության ինստիտուտի և ԵՊՀ 019 միացյալ մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոն
2009 - 2010 թթ. Կլիմենտ Օխրիդսկու անվան պետական համալսարան, Բուլղարիա, Սոֆիա, (հրավիրյալ դասախոս)

Կարդացվող դասընթացներ
«Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ» (բակալավրատ)
«Թարգմանության տեսություն» (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճաբանություն, թարգմանության տեսություն, լեզվաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (A1), բուլղարերեն (B1), իսպաներեն (A1)
Արևիկ Քամալյան