Արմեն Իսրայելյան
Կրթություն
2018 թ. Գերմանիա, Համբուրգի համալսարան, DAAD-ի գիտահետազոտական կրթաթոշակ, հուլիս-սեպտեմբեր
2009 - 2014 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, հայցորդ 2003 - 2005 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրոսի աստիճան
1999 - 2003 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրի աստիճան
2002 թ. Իրան, Թեհրանի Ալամե Թաբաթաբայիի անվան համալսարան, իրանագիտական մեկամսյա դասընթաց

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 01.06.2015թ.
ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, ԲՈՀ-ի «Լեզվաբանություն-019» մասնագիտական խորհուրդ, (Ատենախոսության թեմա՝ «Խորասանի բարբառը»)

Կարդացվող դասընթացներ
Իրանի պատմություն (Նոր և նորագույն շրջան)
Իրանալեզու երկրների պատմություն
Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանի պատմության նորագույն շրջանի հիմնահարցեր, պարսկերենի բարբառներ, իրանական փոխառություններ, Իրանի արտաքին և ներքին քաղաքականությունը

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Իրան

Մասնագիտական գործունեություն
2011 - 2016 թթ. Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, դասախոս

Զինվորական ծառայություն
2005-2007թթ. ՀՀ զինված ուժեր

Լեզուներ
Պարսկերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն
Արմեն Իսրայելյան