Արմինե Օհանյան
Կրթություն
1997-2001 բակալավր, ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
2001-2003 մագիստրոս, ԵՊՀ, Մանկավարժություն և կրթության կազմակերպում
2016-2018 մագիստրոս, ԵՊՀ Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2008-2011 ԵՊՀ հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի լաբորանտ
2012-ից առ այսօր ԵՊՀ հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գծային հանրահաշիվ, վերլուծական երկրաչափություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. հասցե
aohanyan@ysu.am
Արմինե Օհանյան