Արսեն Բաբաջանյան
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
1996 - 1999 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2004 - 2011 թթ. Սեուլի Սոգանգ Համալսարան, հետ-դոկտրական ծրագիր

Գիտական աստիճան, կոչում
2000 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Ալիքային դաշտերի անոմալ աճը տարածասահմանափակ կառուցվածքներում»
2014 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. դոկտոր, «Մոտակա դաշտի տեսածրող նանոլուծողական մանրադիտում միկրոալիքային և օպտիկական տիրույթներում»
2013 թ. Երևանի պետական համալսարան, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոն, դոցենտ
2018 թ. Երևանի պետական համալսարան, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոն, պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
2013 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի դոցենտ
2011 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2011 թթ. Սեուլի Սոգանգ Համալսարանի, հրավիրված պրոֆեսոր
2000 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
2011 թ-ից մինչև այժմ, Երևանի պետական համալսարան՝ Ռադիոէլեկտրոնային սխեմատեխնիկա (Բ.), Միկրոալիքային մանրադիտակում (Մ.), Նանոֆոտոնիկա (Մ.), Ինտեգրալային օպտոէլեկտրոնիկա (Մ.)
2004 - 2011 թթ.,Սեուլի Սոգանգ Համալսարան՝ Մոտիկ-դաշտի միկրոալիքային մանրադիտակում, Օրգանական բարակ-թաղանթային տրանզիստորներ
2000 - 2004 թթ., Երևանի պետական համալսարան՝ Հեռահաղորդակցության (Բ.), Օպտիկական կապի համակարգեր (Մ.)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոտիկ-դաշտի միկրոալիքային մանրադիտակում, օպտիկական և միկրոալիքային կենսազգայիչներ, մակերևութային պլազմոն-պոլյարիտոնային ալիքատարներ և ռեզոնատորներ, հեռահաղորդակցություն, ալիքային պրոցեսներ, օրգանական կիսահաղորդչային դաշտային տրանզիստորներ

Մասնակցություն դրամաշնորհների
2018 - 2020 թթ. ՀՀ ԳՊԿ թեմատիկ ծրագիր
2016 - 2018 թթ. Հայ-Կորեական համատեղ կիրառական ծրագիր
2011 - 2012 թթ. Կորեա-Հայկական համատեղ հետազոտական ծրագիր

Ակադեմիական կուրսեր, Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
2000 - 2004 թթ Երևանի պետական համալսարան, Հեռահաղորդակցության, Օպտիկական կապի համակարգեր
2004 - 2011 թթ Սեուլի Սոգանգ Համալսարան, Մոտիկ-դաշտի միկրոալիքային մանրադիտակում, Օրգանական բարակ-թաղանթային տրանզիստորներ

Մասնագիտական անդամակցություն
Երևանի պետական համալսարան, 049 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
IEEE Microwave and Wireless Components Letters, OSA Continuum, Journal of the Optical Society of America B, Optics Letters, Optics Express, Applied Optics գիտական գրաքննվող ամսագրերի պաշտոնական գրախոս

Լեզուների իմացությունը
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Գիտական ուղևորություններ
2004 - 2011 թթ. Սեուլի Սոգանգ Համալսարան, Հարավային Կորեա

Պարգևներ
ՀՀ Նախագահի 2014 թ. մրցանակ

Համակարգչի իմացություն
MS Office, NA Multisim, COMSOL Multiphysics, HSFF, Matlab, Origin, Photoshop

barsen@ysu.am
Արսեն Բաբաջանյան