Արսեն Հախումյան
Կրթությունը
1968 - 1973 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
1983 թ. ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու

Շնորհներ, մրցանակներ
1988 թ. Հայաստանի պետական մրցանակ

Աշխատանքի վայրը, հասցեն
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ Ալիխանյան 1, Աշտարակ-2, 378410

Աշխատանքային գործունեություն
2006 թ. ՌՖԷԻ տնօրեն
1985 - 2006 թթ. լաբորատորիայի ղեկավար, ՌՖԷԻ
1978 - 1985 թթ. հետազոտական խմբի ղեկավար
1973 - 1978 թթ. կրտսեր գիտ. աշխատող

Դասախոսական գործունեություն մասնագիտական դասընթացներ
Երևանի ճարտարագիտական համալսարան (1984 - 1999 թթ.)
Երևանի պետական համալսարան (1999 թ.)

Միջազգային համագործակցություն և դրամաշնորհներ
INTAS-93-75, COPERNICUS NICIS-CT96-0806, INTAS-1940
INTAS-2001-0809, NATO SfP-973559
1993 թ. Sogang University (Korea)
1994 թ. Tsukuba University (Japan)
1994 - 1995 թթ. Technical University of Athens (Greece)

Հետազոտությունների ոլորտը
Ցածր-աղմկային ուժեղարարներ, հեռահաղորդակցության համակարգեր, բարձր ջերմաստիճանային գերհաղորդականություն
Արսեն Հախումյան