Արտավազդ Դարբինյան
Կրթություն
1968 - 1971 թթ.Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ
1971 - 1978 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա
1975 - 1976 թթ. ծառայել է խորհրդային բանակում

Գիտական աստիճան
1978 թ. Պատմական գիտությունների թեկնածու (թեմա՝ «Անդրկովկասյան մինչկոլտնտեսային գյուղի սոցիալական կառուցվածքի փոփոխությունները 1920-ական թթ.»., Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարան)

Աշխատանքային փորձ
1978 - 1982 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում, լաբորանտ
1982 - 1996 թթ. ԽՍՀՄ պատմության ամբիոն, դասախոս
1989 թ. Երևանի պետական համալսարանի, դոցենտ
1991 - 1994 թթ. Պատմության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2002 - 2004 թթ. ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնի անդամ
2005 թ-ից Պատմության ֆակուլտետի մեթխորհրդի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաստանի պատմություն, Ազգային հիմնախդիրը ԽՍՀՄ-ում վերակառուցման տարիներին և հետխորհրդային շրջանում (1998 - 2000-ական թթ.), Այլախոհական շարժումները ԽՍՀՄ-ում 1960 - 1980-ական թթ., Արցախյան հիմնախդիրը և նրա զարգացումները, Վարչահրամայական համակարգի հաստատումը ԽՍՀՄ-ում և ստալինյան բռնաճնշումները 1930-ական թթ.

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Խորհրդային ու հետխորհրդային Ռուսաստանի պատմության և Արցախյան ազատամարտի հիմնախնդիրները

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն,գերմաներեն
Արտավազդ Դարբինյան