Արթուր Հարությունյան
Կրթական կենսագրություն
1966 - 1971 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1990 թ-ին Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, «Մոնոբյուրեղներում միջանցվող արագ լիցքավորված մասնիկների բնութագրերն ու ճառագայթումը»

Գիտական աստիճան, կոչում
1990 թ. Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, «Մոնոբյուրեղներում միջանցվող արագ լիցքավորված մասնիկների բնութագրերն ու ճառագայթումը»
1993 թ. Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, դոցենտ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1971 - 1973 թթ. ԵՊՀ, Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ
1973 - 1990 թթ. ԵՊՀ, Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1990 - 1993 թթ. ԵՊՀ, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս
1993 թ-ից մինչ այժմ Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մեխանիկայի հիմունքներ,
Պլազմայի ֆիզիկա
Արագ լիցքավորված մասնիկների ճառագայթումը միջավայրերում
Կիրառական խնդիրների լուծում և մոդելավորում MatLab միջավայրում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լիցքավորված մասնիկների շարժման առանձնահատկություններ և ճառագայթում

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչի իմացություն
MS Office, Matlab, Photoshop, In Design, Corel Draw

hararthur@ysu.am
Արթուր Հարությունյան