Արուսյակ Ներսեսյան
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1996 թ-ից մինչև հիմա դասախոս, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2008 թ-ից մինչև հիմա ԵՊՀ Ռուսական կենտրոնի տնօրեն
1994 - 2006 թթ. ԵՊՀ ռեկտորի օգնական

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դարձվածաբանություն
Լեզվամշակութաբանություն
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտական ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
«Բնագետ» գիտական ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
«ААПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ
Արուսյակ Ներսեսյան