Աշոտ Այվազյան
Կրթություն
Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտ (Ռուսաստանի Դաշնություն) 1971-1972 թթ.
Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ 1974-1978 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական – 1987 թ., ԵՊՀ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հիմնական գիտական ոլորտները՝
Ռենտգենյան ճառագայթման դիֆրակցիա բյուրեղական և բազմաշերտ կառուցվածքներում
Բարակ թաղանթների միկրոկառուցվածքը և ֆիզիկական հատկությունները
Ցեմենտային նյութեր
Բյուրեղների աճը հեղուկ լուծույթներում

Փորձարարական հետազոտման մեթոդները՝
Օպտիկական միկրոսկոպիա
Սինխրոտրոնային փափուկ ռենտգենյան միկրոսկոպիա
Փոշենյութային ռենտգենադիֆրակտական եղանակ
Բարձր լուծողունակությամբ ռենտգենադիֆրակտական եղանակ
Ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
CRDF (Project No. AE-103)
CRDF (Project No. ARP2-2610-YE-04)

Պարգևներ
Կերամիկական նյութերի Ամերիկյան գիտական միության Բրյունաուերի անվան պարգև ցեմենտային նյութերի ոլորտում Journal of the American Ceramic Society ամսագրում 2003 թ-ին տպագրված լավագույն աշխատանքի համար
[Harutyunyan V.S., Abovyan E.S., Monteiro P.J.M., Mkrtchyan V.P., Balyan M., Aivazyan A.P., X-ray Diffraction Investigations of Microstructure of Calcium Hydroxide Crystallites in the Interfacial Transition Zone of Concrete, Journal of the American Ceramic Society 86, p. 2162 (2003)]

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Աշոտ Այվազյան