Աշոտ Հայրապետյան
Կրթություն
ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին (անգլերեն լեզու)

Գիտական աստիճան
թեկնածուական`«Ածանցավոր ածականների խոսքիմաստային փոխանցումները ժամանակակից հայերենում», 1988 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
20 տարի 1988 թ–ից Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Լեզվաբանության հիմունքներ, ընդհանուր լեզվաբանություն, լատիներեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բառարանագրություն, անգլերեն լեզու, ժամանակակից արևելահայերեն, բառագիտության հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Աշոտ Հայրապետյան