Բագրատ Գեղամյան
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ մեխմաթ ֆակուլտետ, մեխանիկայի բաժին
1978 - 1982 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա՝ հեռակա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման մի քանի խնդիրներ», 1985 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1978 - 2009 թթ. ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի կրտսեր գիտ.աշխատակից, գիտ.աշխատակից, ավագ գիտ. աշխատակից
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մեխանիկայի ամբիոնում դոցենտ
2002 - 2010 թթ. ՀՊՃՀ Մեքենաշինության և կիրառական մեխանիկայի ամբինոնում դոցենտ, արտաքին համատեղությամբ
2010 թ. ՏՄԱ Գավառի մասն., դ., արտաքին համատեղությամբ
2002 - 2009 թթ ՀԲՀ Ծրագրավորման բաժնում դ.,արտաքին համատեղությամբ

Կարդացվող դասընթացներ
1. Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման տեսություն և կիրառություններ
2. Վարիացին հաշիվ և օպտիմալ կառավարում
3. Հոծ միջավայրի մեխանիկա
4. ՀՄՄ խնդիրների լուծման մոտավոր մեթոդներ
5. Կիրառական մեխանիկա
6. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
7. Մաթեմատիկական մոդելավորում
8. Բարձրագույն մաթեմատիկա
9. C++, Java,Web տեխնոլոգիաներ, Ցանցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծում, բարձրագույն մաթեմատիկա, ֆիզիկա,համակարգչային միջոցներ.ծրագրային լեզուներ, ալգորիթմներ,ցանցեր

Լեզուներ
Հայերեն՝ մայրենի, ռուսերեն՝ազատ, անգլերեն և ֆրանսերեն (կարդում և թարգմանում բառարանով)
Բագրատ Գեղամյան