Էլիզա Մինասյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր:
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա:

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս:

Լեզուներ
Ռուսերեն, իսպաներեն, անգլերեն:
Էլիզա Մինասյան