Գագիկ Հակոբյան
Կրթություն
ԵՊՀ Կիրառական Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1975թ.

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. - «Խորանարդեցման բանաձևեր զրոյական անկյուններով տիրույթներում», ԽՍՀՄ ԳԱ Սիբիրյան մասնաճյուղ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Նովոսիբիրսկ, 1981 թ.

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1984 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ Հաշվողական Կենտրոն, գիտաշխատող
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դասախոս
1984 - 1999 թթ. Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դոցենտ
1989 թ. գործուղված Բուդապեշտի պետական համալսարան
1992 - 1997 թթ. Կիրառական անալիզի ամբիոնի վարիչ
1999 - 2008 թթ. Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դոցենտ
2008 թ.-ից` Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, գծային հանրահաշիվ, ֆունկցիոնալ անալիզ, թվային մեթոդներ,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թվային ինտեգրում, կենսառիթմերի հայտնաբերում, գենային հաջորդականությունների համեմատում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն
Գագիկ Հակոբյան