ԳԱԳԻԿ ԿՐՅՈՒՉԿՅԱՆ
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի (ՖՀԻ) քվանտային օպտիկայի և քվանտային ինֆորմատիկայի լաբորատորիայի վարիչ, ֆ.մ.գ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Գագիկ Յուրիի Կրյուչկյանը ծնվել է 1946 թ. հունվարի 3-ին Երևանում, ծառայողների ընտանիքում: Բարձրագույն կրթությունը ստացել է ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում, որն ավարտելուց հետո 1968 թ-ից աշխատել է ՀԽՍՀ ԳԱ ՖՀԻ-ում, որպես կրտսեր գիտաշխատող: Պրոֆեսոր Կրյուչկյանն իր գիտական գործունեությունը սկսել է ԽՍՀՄ ԳԱ Լեբեդևի անվան ֆիզիկայի ինստիտուտում՝ 1970 թ., պրոֆեսոր Դ.Ա. Կիրժնիցի ղեկավարությամբ: Այստեղ Գ. Կրյուչկյանը հետազոտել է տարրական մասնիկների տեսության մի շարք պրոբլեմներ, որի արդյունքում մշակվել է դաշտի քվանտային տեսության նոր մոտեցում: Լուծվել է քվանտային էլեկտրադինամիկայի հիմնարար խնդիրներից մեկը` «զրոյական լիցքի» պրոբլեմը: Կատարված հետազոտությունների արդյունքներն ամփոփվել են նրա թեկնածուական թեզում, որը պաշտպանվել է 1974 թ.:

Հայաստան վերադառնալուց հետո Գ. Կրյուչկյանն աշխատել է ՀԽՍՀ ԳԱ ՖՀԻ-ում: Այդ տարիներին նրա գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը զգալիորեն ընդլայնվել է` ընդգրկելով քվանտային էլեկտրադինամիկայի, լազերային ֆիզիկայի և քվանտային օպտիկայի հիմնարար ուղղությունները: Այս բնագավառում նրա կողմից ստացված մի շարք հետաքրքիր արդյունքների հիման վրա, 1986 թ. Լեբեդևի անվան ֆիզիկայի ինստիտուտում, նա պաշտպանել է «Բարձր կարգի ճառագայթային պրոցեսները ինտենսիվ էլեկտրամագնիսական դաշտերի առկայութանբ» դոկտորական թեզը:

Գ. Կրյուչկյանը 1986 թ-ից դասավանդել է ԵՊՀ-ում: 1992 թ-ին ստացել է պրոֆեսորի կոչում: Նա մեծ աշխատանք է տարել ֆիզիկայի նոր ուղղությունների դասավանդման: Գ. Կրյուչկյանը հանդիսանում էր ՀՀ-ում քվանտային օպտիկայի զարգացման նախաձեռնողը, նրա ջանքերով ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ում 1992 թ. կազմակերպվել է Քվանտային օպտիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիան:

Գ. Կրյուչկյանի ներդրումը քվանտային տեխնոլոգիաների ոլորտում ընդունվում էր միջազգային գիտական հանրության կողմից: Նա լայնորեն համագործակցում էր համաշխարհային ճանաչում ունեցող մի շարք գիտական կենտրոնների հետ: Քվանտային տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարած աշխատանքների համար Կրյուչկյանի ղեկավարած խումբը երկու անգամ արժանացել է ՀՀ նախագահի մրցանակի: Անհրաժեշտ է նաև ընդգծել նրա ղեկավարած խմբի հաջողությունները համակարգչային մոդելավորման և համակարգչային ծրագրերի մշակման գործում:

Կրյուչկյանը հեղինակ էր բազմաթիվ գիտական աշխատությունների, որոնց մեծ մասը տպագրված են բարձր վարկանիշ ունեցող միջազգային ամսագրերում: Հատուկ ուշադրության էին արժանի ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների հետ Գ. Կրյուչկյանի կողմից տարվող աշխատանքները, նրա հոգատար վերաբերմունքը երիտասարդների պրոֆեսիոնալ աճի նկատմամբ: Նրա ղեկավարությամբ պաշտպանվել են բազմաթիվ թեկնածուական թեզեր օպտիկայի և լազերային ֆիզիկայի բնագավառներում:

Կրյուչկյանը որպես գիտնական առանձնանում էր իր լայն մտահորիզոնով, գիտական գործունեության բոլոր էտապներում նա միշտ աշխատել է գիտության առաջատար, ժամանակակից ուղղություններում:

Գագիկ Յուրիի Կրյուչկյանը վախճանվել է 2016թ. նոյեմբերի 27-ին:
ԳԱԳԻԿ ԿՐՅՈՒՉԿՅԱՆ