Գայանե Թովմասյան
Կրթություն
1970 - 1974 թթ. Երեւանի Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց եւ օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1993 թ-ից մինչեւ այժմ ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
1987 - 1993 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս համատեղության կարգով
1975 - 1987 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս ժամավճարային կարգով

Ակադեմիական դասընթացներ
2009 թ. Վերապատրաստման դասընթաց, ԵՊՀ
2004 թ. Վերապատրաստման դասընթաց, ԵՊՀ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հայ-անգլիական բառարանագրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Գայանե Թովմասյան