Գևորգ Ասլամաջյան
Կրթություն
1961 - 1966 թթ. ԵՊՀ մեխանիկոմաթեմատիկական ֆակուլտետ:

Աշխատանքային փորձ
Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան:

Կարդացվող դասընթացներ
Դիսկրետ մաթեմատիկա,մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի տարրերը, ղեկավարող համակարգերի սինթեզ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ղեկավարող համակարգերի սինթեզ և բուլյան հավասարումների համակարգերի լուծումների երկրաչափական կառուցվածքը:

Լեզուներ
Ռուսաց լեզու

aslamaz@ysu.am
Գևորգ Ասլամաջյան