Գևորգ Դանիելյան
Կրթություն
2003 թ. Վերապատրաստում Բուդապեշտի միջազգային ռազմավարական ակադեմիայում
1997 թ. Վերապատրաստում Վաշինգտոնի միջազգային իրավունքի ինստիտուտում
1984 - 1987 թթ. ԽՍՀՄ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պետության և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1975 - 1983 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեման
«Տեղական իշխանության մարմինների դերն օրինականության ամրապնդման ոլորտում», ի.գ.թ. Ժբ.00.02, Հանրային իրավունք (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում)
«Վարչական արդարադատության կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում», ի.գ.դ. ԺԲ-00.01 Պետության և իրավունքի տեսության և պատմության, իրավական ուսմունքների պատմություն և ԺԲ-00.02, Հանրային իրավունք (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հիմնարար իրավունքների իրացման և պաշտպանության հիմնական ընթացակարգերը ևկառուցակարգերը, իրավունքի էվոլյուիցիայի արդի հարցադրումները, վարչականարդարադատության բարելավման հիմնահարցերը

Կարդացվող դասընթացները
Վարչական իրավունք, Վարչական վարույթ և դատավարություն, Հանրային իրավական պատասխանատվությունը վարչական իրավունքում, Գիտական հետազոտության հիմունքներ։

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1988 - 1990 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի Սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
1989 - 1992 թթ. ՀՀ դատախազության Ազգամիջյան հարաբերություններում հսկողության բաժնի պետ,
1992 - 1996 թթ. Հրազդանի միջշրջանային դատախազ,
1996 - 1999 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազության բաժնի դատախազ,
2000 - 2004 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության պետ,
2004 - 2007 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ,
2007 - 2010 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարար,
2011 - 2018 թթ. ՀՀ սահմանադրական դատարանի խորհրդական,
1998 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
2013 - 2018 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
2017 թ․-ից Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ,
2018 - 2019 թթ. ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ,
2021 թ -ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ,
2022 թ․ հունվարից «Բանբեր Երևանի համալսարանի» ամսագրի «Իրավագիտություն» սերիայի գլխավոր խմբագիր։

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2011 թ-ից ԺԲ.00.01 և ԺԲ.00.02 մասնագիտություններով ԵՊՀ իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
2012 թ-ից ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի անդամ,

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
«Օրենք և իրականություն», «Պետություն և իրավունք» և «Ղարաբաղի դատական իշխանություն» գիտական հանդեսների խմբագրական խորհուրդների անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2021 թ-ից «Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն» Հ/Կ խորհրդի նախագահ տեղակալ,
2011 թ-ից «Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն» Հ/Կ խորհրդի նախագահ,
1998 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ,
2009 թ-ից «Հայ իրավաբանների ասոցիացիա» Հ/Կ անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
2004թ. արդարադատության 2-րդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան,
2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբան» պատվավոր կոչում,
Պարգևատրվել է մի շարք կառավարական մեդալներով և շնորհակալագրերով

Լեզուները
Հայերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
1977 - 1979 թթ. ժամկետային պարտադիր զինծառայություն խորհրդային բանակում

(+374 60) 71-02-56
(ներքին 12-56)
Գևորգ Դանիելյան