Գևորգ Հաջյան
Կրթություն
1965 - 1970թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1971 - 1974 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
1976 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Գերխիտ երկնային մարմինների արագ պտույտի և սառչելու տեսության վերաբերյալ»
1985 թ. դոցենտ
2003 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. դոկտոր, «Գերխիտ երկնային մարմինների տեսության որոշ հարցեր»
2014 թ. պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, պրոֆեսոր
2001 - 2012 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
1985 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, դոցենտ
1977 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն, դոցենտ
1974 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ
1971 - 1974 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա
1970 - 1971 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Տեսական ֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցներին
Հայաստանի ֆիզիկոսների ընկերության անդամ

Կարդացված դասընթացներ
Մեխանիկա
Ալիքային պրոցեսների տեսություն
Էլեկտրադինամիկա
Տիեզերքի ֆիզիկա
Մասնագիտական դասընթացներ ալիքների ոչ գծային տարածման վերաբերյալ
Միջուկային ռեակտորների կայունության տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռելատիվիստական աստղաֆիզիկա, գերխիտ աստղային նյութ, գերխիտ երկնային մարմինների ֆիզիկա (կայունություն, աստղաֆիզիկական դրսևորումներ)

Մասնակցություն դրամաշնորհներին
2003թթ. ANSFF, Քվարկային նյութը գերխիտ երկնային մարմիններում
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի տարբեր տարիների դրամաշնորհներ

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտական և մեթոդական խորհրդների անդամ
Proceedings of the YSU (Physical and Mathematical Sciences) ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
2015թ. – ից “Երևանի Պետական Համալսարան” հիմնադրամի հոգաբարձունների խորհրդի անդամ

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն (լեզվակիր), անգլերեն (բառարանի օգնությամբ), ռուսերեն (ազատ)

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր
ՀՀ ԿԳ նախարարության պատվոգիր
ԵՊՀ ոսկե մեդալ

ghajyan@ysu.am
Գևորգ Հաջյան