Գոհար Տոնոյան
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն»:
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան «Անգլերեն լեզու»:
2009 թ. Իտալերեն լեզվի և գրականության կատարելագործման դասընթացներ, Պերուջիայի օտարերկրացիների համար համալսարան, Իտալիա:
2012 թ. Դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ, Պերուջիայի օտարերկրացիների համար համալսարան, Իտալիա:

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ. ԵՊՀ Ռոմոնական բանասիրության ամբիոն, իտալերեն լեզվի դասախոս:
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ Ռոմոնական բանասիրության ամբիոն, լաբորանտ:
2010 - 2011 թթ. Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիա, իտալերեն լեզվի դասախոս:

Օտար լեզուներ
Իտալերեն, անգլերեն, ռուսերեն:


Գոհար Տոնոյան