Աստղիկ Գրիգորյան
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ֆիզիկայի, Մաթեմատիկայի և Մեխանիկայի, Ինֆորմատիկայի և Կիրառական մաթեմատիկայի, Ռադիոֆիզիկայի, Փիլիսոփայության և Հոգեբանության, Պատմության, Աստվածաբանության ֆակուլտետներ (բակալավրիատ, մագիստրատուրա), Վարչական խմբեր
1998 - 2003 թթ. ԵՊՀ-ի «Գիտական տեղեկագիր» ամսագրի անգլերենի գծով խմբագիր

Վերապատրաստման դասընթացներ
2011 - 2016 թթ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիր

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
iScience, XII международная научная конференция "Актуальные научные исследования в современном мире", Украина, 2016

Որակավորում
iTEP/International Test of English Proficiency/Advanced Level on the iTEP Academic-Core PBT Exam, Boston, Educational Service, LLC 2016

Գիտական հետաքրքրություններ
Բառարանագիտություն, Բառագիտություն, Գրականություն, Հոգեբանություն, Արվեստ

Համակարգչային գիտելիքներ
Microsoft Office 2013: Word, Excel, PowerPoint; Softwares: Hot Potatoes version 6

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Աստղիկ Գրիգորյան