Համբարձում Խաչատրյան
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանող,
1970 - 1973 թթ. Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Հազվագյոտ հողային տարրերի անմիջական որոշման դիֆերենցիալ կինետիկական եղանակներ», 1974 թ. մարտ, Կիևի պետական համալսարան (Ուկրաինա),.
Քիմիական գիտությունների դոկտոր
Թեմա` «Օրգանական հիմնային ներկանյութերը ազնիվ մետաղների և հազվագյոտ տարրերի վերլուծական քիմիայում», 1998 թ. հունիս, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ (Երևան)

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1976 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կրտսեր գիտաշխատող
1976 - 1983 թթ. Քիմիական ռեակտիվների և հատուկ մաքրության նյութերի Համամիութենական ինստիտուտ (Անօրգանական նյութերի Երևանյան բաժին), ավագ գիտաշխատող, լաբորատորիայի վարիչ
1983 թ-ից մինչև օրս Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ (վերլուծական) քիմիայի ամբիոնի վարիչ
1983-2007 – Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ (վերլուծական) քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2007- մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատի դասընթաց` Անալիտիկ քիմիա
Մագիստրատուրայի դասընթացներ` «Բաժանման և խտացման եղանակներ», «Քրոմատոգրաֆիական անալիզ», «Անօրգանական և օրգանական սորբենտներ», «Համակարգիչների կիրառումը անալիտիկ քիմիայում», «Դեղապատրաստուկների անալիզ», «Սննդի անալիզ», «Մետաղների և համաձուլվածքների անալիզ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անալիզի օպտիկական, էլեկտրաքիմիական և քրոմատոգրաֆիական եղանակներ,
Հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի համար նոր հիբրիդային սորբենտների ստեղծում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
I998 - 2001 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-108 «Հետազոտություններ երրորդ սերնդի ինսեկտիցիդների և նոր բարձրարդյունավետ հակաուռուցքային և հակաֆոսֆորօրգանական միացությունների սինթեզի բնագավառում» շնորհի մենեջեր,
2001 - 2004 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-418 «Նոր տեսակի կլանիչներ և կրիչներ կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների քրոմատոգրաֆիայի և իմոբիլացման համար» շնորհի առաջատար մասնագետ,
2004 - 2007 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-960 «Հակավիրուսային (հակա ՄԻԱՎ) ազդեսությամբ և/կամ սիրտ-անոթային համակարգի գործունեությունը կարգավորող հատկությամբ օժտված միացությունների դիզայն և սինթեզ» շնորհի մենեջեր,
2005 թ. (հունվար- դեկտեմբեր) Գիտության և կրթության Հայկական հիմնադրամի (ԱՄՆ) կողմից ֆինանսավորված 05-PS-cheminorg-714-19 «Մոլեկուլորեն դրոշմված պոլիմերային համակարգ սիլիկահողի հիման վրա» ծրագրի հիմնական հետազոտող,
2006 թ. (հունվար- դեկտեմբեր) Գիտության և կրթության Հայկական հիմնադրամի (ԱՄՆ) կողմից ֆինանսավորված 05-PS-cheminorg-0826-355 «Հիբրիդային պոլիմերահանքային միաձույլ աշտարակներ հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի (HPLC) համար» ծրագրի խորհրդական,
2007 - 2010 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-1523 «Ուվիոլային ապակի ստանալու համար կոմպլեքսային բովախառնուրդ պատրաստելու նոր տեխնոլոգիա» շնորհի առաջատար մասնագետ
2008-2011 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
376 ծածկագրով «Սիլիկահողի հիման վրա մոլեկուլորեն դրաշմված պոլիմերային համակարգեր որոշ ալկալոիդների պինդ ֆաազային լուծահանման համար»;
2011-2013 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
11-1d148 ծածկագրով «Սիլիկահողի հիման վրա մոլեկուլորեն դրաշմված պոլիմերային համակարգեր որոշ ալկալոիդների պինդ ֆաազային լուծահանման համար»;
2013-2015 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
13-1D267 ծածկագրով «Նոր սորբենտներ՝ ջրերից ռադիոնուկլիդների և ծանր մետաղների հեռացման և որոշ արժեքավոր տարրերի կորզման համար»;
2016-2017 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
15T-1D156 ծածկագրով «Մագնիսական հատկություններով օժտված կլանիչներ»


Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (կատարյալ), անգլերեն, ուկրաիներեն (լավ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոս,
Միջազգայի Էկոլոգիական ակադեմիայի (Բելարուս) ակադեմիկոս,
Հայկական քիմիական ընկերության Խորհրդի անդամ,
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Քիմիա և կենսաբանություն»հանդեսի գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Պարգևներ
Հայաստանի Նախագահի ամենամյա մրցանակ «բնական գիտություններ» անվանակարգում (2005 թ.)

gold@ysu.am
Համբարձում Խաչատրյան