Հասմիկ Գալստյան
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Մասնագիտական ստաժավորում
2010 թ-ին Երևանի պետական համալսարան
2005 թ-ին Երևանի պետական համալսարան
1979 - 1982 թթ. Տեխնիկական թարգմանություն և ինֆորմատիկա, Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից մինչ օրս ֆրանսերենի դասախոս, ԵՊՀ, ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
1993 - 2009 թթ. ֆրանսերենի դասախոս, ԵՊՀ, ռոմանական բանասիրության ամբիոն
1982 - 1993 թթ. ԵՊՀ, լինգաֆոնային լաբորատորիա, ավագ լաբորանտ
1979 - 1981 թթ. ԵՊՀ, Հայագիտական հետազոտությունների պրոբլեմային լաբորատորիա, ավագ լաբորանտ

Օտար լեզուներ
Ֆրանսերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ), իտալերեն (բառարանով)
Հասմիկ Գալստյան