Հասմիկ Կիրակոսյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 թ-ին դոցենտ
2005 թ-ին ասիստենտ
2004 թ.-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածու – “Ազարին՝ Ատրպատականի հին լեզուն”, 25.11. 2004թ. իրանագիտության ամբիոն
2001 թ-ին դասախոս
2001 - 2004 թթ-ին հայցորդ
1990 - 1995 թթ-ին ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ին ավագ գիտաշխատող` Հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարանում
2007 թ-ին դոցենտ` ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնում
2005 թ-ին ասիստենտ` ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնում
2001 թ-ին դասախոս` ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնում
1994 - 1999 թթ-ին թարգմանիչ-խմբագիր` Հայաստանի Ազգային ռադիոյի պարսկերեն հաղորդումների բաժնում

Կարդացվող դասընթացներ
Ազարի` Ատրպատականի հին լեզուն (բնագրերի ընթերցանություն և վերլուծություն), Իրանական ազգագրության հիմունքներ, Պարսից դասական տեքստերի ընթերցանություն, Իրանական տեղանվանագիտություն, Ժամանակակից պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ադրբեջանի էթնո-լեզվական պատկերը, Ադրբեջանի հին իրանական բարբառը, Իրանական բարբառագիտություն և տեղանվանագիտություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ԻԻՀ, Ռուսաստան, Վրաստան

Օտար լեզուներ
պարսկերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ), ֆրանսերեն (լավ)
Հասմիկ Կիրակոսյան