Հայկ Բեգլարյան
Կրթություն
2005 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Քիմիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտ
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, «Կիրառական քիմիա» բաժին, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, «Կիրառական քիմիա» բաժին, բակալավր

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Ցածրջերմաստիճանային քիմիական տեղափոխության
ռեակցիաներ H2O2-ի, H2O-ի և HCl-ի միջոցով», 2008 թ., 017 մասնագիտական խորհուրդ, «Անօրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ (Բ.00.02)

Աշխատանքային փորձ
2008 թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչ այժմ (հիմնական), ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի դոցենտ
2008 թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչ այժմ (համատեղությամբ), ՀՀ ԳԱԱ Անօրգանական և ընդհանուր քիմիայի ինսիտուտի գիտաշխատող


Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր և անօրգանականքիմիա, անօրգանակա ննյութերի ուսումնասիրման ֆիզիկաքիմիական եղանակներ, սիլիկատների և ցեոլիտներիքիմիա, բյուրեղաքիմիա, քիմիականտեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քիմիական տեղափոխության ռեակցիաներ, նանոտեխնոլոգիա, սիլիկատների քիմիա, նյութաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
ՄԳՏԿ A629, 13-1D166, 13YR-1D0005, N15Ap_2e015

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

hayk_b@ysu.am
Հայկ Բեգլարյան