Հռիփսիմե Տեր-Սարգիսովա
Կրթություն
1984 – 1989 ԵՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1998 – մինչ այժմ ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) ավագ լաբորանտ, նույն ամբիոնում համատեղությամբ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզվաբանություն, ԼՄՀ, Գրականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Հռիփսիմե Տեր-Սարգիսովա