Կարեն Գևորգյան
Կրթություն
2015 թ. «Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը ուսումնական գործընթացում», Համբուրգ
2008 թ. «Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը ուսումնական գործընթացում», Կիև
2006 - 2013 թթ. Վերապատրաստման ծրագրերի շարք Եվրոպական իրավունքի գծով (Իտալիա, Չեխիա, Ավստրիա)
2000 թ. «Մարդու իրավունքների եվրոպական իրավունք»,, վերապատ-րաստում իրավաբանական ֆակուլտետների երիտասարդ դասախոսների համար, Կենտրոնական եվրոպական համալսարան, Բուդապեշտ դպրոցում
1999 թ. Կլինիկական իրավաբանական կրթության վերաբերյալ կոլոկվիում, Վարշավա և Կրակով
1997 թ. Վերապատրաստում Նյու Յորքի համալսարանի իրավաբանական
1996 - 1999 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իրավասուբյեկտության հիմնախնդիրները», ԺԲ 00.06, Միջազգային իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Միջազգային իրավունքի սուբյեկտներին վերաբերող հիմնահարցեր, միջազգային իրավունքի աղբյուրներ,, պետությունների միակողմանի իրավաբանական ակտեր

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային իրավունք, միջազգային մարդասիրական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1998 թ-ից առայսօր Դեկանի տեղակալ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ
2006 թ-ից առայսօր Ասիստենտ, ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
2008 թ-ից առայսօր ՀՀ ներկայացուցիչ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի երկրների խմբում (GRECO/ԵԽ)
2011 թ-ից առայսօր ԵՊՀ դոցենտ
1997 - 2000 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս, այնուհետև` ավագ դասախոս
2000 - 2006 թթ. Ասիստենտ, ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոն

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ 00.06) անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի (Իրավագիտություն), խմբագրական խորհրդի անդամ, Պետություն և իրավունք, գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցներին
ՀՀ իրավաբանների միություն, Միջազգային իրավունքի հայկական ընկերակցություն

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի սպա


(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)
Կարեն Գևորգյան