Կարեն Հակոբյան
Կրթություն
1999 - 2009 թթ. Հրազդան քաղաքի թիվ 9 միջնակարգ դպրոց
2009 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ (իրավագիտության բակալավր, գերազանցության դիպլոմ)
2013 - 2015 թթ.Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ (իրավագիտության մագիստրոս, գերազանցության դիպլոմ)
2015 - 2018 թթ.Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա (իրավագիտության ֆակուլտետ, սահմանադրական իրավունքի ամբիոն)

Թեկնածուական ատենախոսություն
«Անձի պատշաճ վարչարարության իրավունքը՝ սահմանադրաիրավական կարգավորումների համատեքստում»

Մասնագիտացում
ԺԲ. 00.02՝ «Հանրային իրավունք»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Սահմանադրական իրավունք
Վարչական իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Սահմանադրական իրավունք
Վարչական իրավունք
Ծառայողական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2014 - 2015 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորի օգնական
2015 - 2017 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության գլխավոր մասնագետ
2017 – 2019 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական
2018 թվականից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2019 թվականի փետրվարից մինչ օրս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության ավագ մասնագետ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

kar_hakobyan@ysu.am
Կարեն Հակոբյան