Կարեն Սահակյան
Կրթություն
1989-1994 թթ. ԵՊՀ-ի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի ուսանող
1994-1997 թթ. ԱԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
1999թ.Ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու. «Պարամետրական ինտերպոլյացիա և ինտեգրա-դիֆերենցիալ-տարբերակային հավասարումների պարբերական մոտավոր լուծումների որոնումը»

Աշխատանքային փորձ
2010թ-ից առ այսօր. դոցենտ, Երևանի Պետական Համալսարան
2008-2010թթ. դոցենտ, Հայ-Ռուսական Համալսարան
2004-2008թթ.ավագ դասախոս, Հայ-Ռուսական Համալսարան
2000-2004թթ.ավագ գիտաշխատող, ԱԳԱՄաթեմատիկայի Ինստիտուտ
1997-2000թթ.գիտաշխատող, ԱԳԱՄաթեմատիկայի Ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, Դիֆերենցիալ հավասարումներ, Օպտիմիզացիայի մեթոդներ, Թվային մեթոդներ, Կոնստրուկտիվ ֆունկցիայի տեսութուն, Սպլայների տեսություն, Ֆինանսական մաթեմատիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆունկցիայի մոտարկման տեսություն, Ինտեգրալ և դիֆերենցիալ հավասարումներ, Թվային անալիզ, Ֆինանսական մաթեմատիկա, Բազմանդամների երկրաչափություն

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Universal Journal of Applied Mathematics» խմբագրական խորհուրդի անդամ

karen_sahakyan@ysu.am
Կարեն Սահակյան