Կարինե Մխիթարյան
Կրթություն
1966 – 1971 ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետ, Ռուսաց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական – «Աշխարհի բանաստեղծական պատկերը Ն.Զաբոլոցկու ստեղծագործության մեջ», 10.01.03, 2008, ՀՀ ԳԱ Մ.Աբեղյանի անվ. Գրականության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2005 – մինչ այժմ ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար), ասիստենտ
1998 - 2005 ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար), դասախոս
1988 - 1998 ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոն (արտասահմանյան ուսանողների և ասպիրանտների համար), դասախոս
1983 – 1988 ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոն, ավ.լաբորանտ
1982 – 1983 ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար), լաբորանտ
1980 – 1982 Ատոմային էլեկտրոկայանների շահագործման ինստիտուտ, խմբագիր
1975 – 1980 Ռադիոֆիզիկական չափումների գիտա-հետազոտական ինստիտուտ, խմբագիր
1972 – 1975 Վ.Բրյուսովի անվ. Ռուսաց և Օտար լեզուների ինստիտուտ, փիլիսոփայության ամբիոն, լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
XIX դ. Ռուս գրականության պատմություն
XVIII-XX դդ. Ռուս փիլիսոփայական քնարերգություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուս գրականություն, քնարերգություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ հրատարակչության «Декабрьские литературные чтения» ժողովածուի խմբագիր
Կարինե Մխիթարյան