Քրիստինե Գևորգյան
Ծրագրի համակարգող

Կրթություն
2011 - 2015 Հայցորդ, Երևանի պետական համալսարան Անգլիական բանասիրության ամբիոն, Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն
2007 - 2009 Ուփսալայի համալսարան, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, մագիստրոս: Ծրագիր՝ MA in Euroculture (Մագիստրոսական թեզի թեման՝ «Multilingualism in the EU: A Comparative Study of Language Policies in Sweden and Denmark»)
2001 - 2003 Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, մագիստրոս (Մագիստրոսական թեզի թեման՝ «Tree symbolism in language and culture»)
1997 - 2001 Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, բակալավր (Ավարտական աշխատանքի թեման՝ «19-րդ դարի ամերիկյան ռոմանտիկ նովելը»)

Աշխատանքային փորձ
2018 - մինչ օրս, Մարդու իրավունքները և ժողովրդավարացումը Կովկասում տարածաշրջանային մագիստրոսական ծրագրի համակարգող, Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան:
2017թ մինչ օրս Էրազմուս+ Բարձրագույն կրթության բարեփոխմանփորձագիտական խմբի անդամ (Erasmus+ HERE Armenia)
01.09.2016 – 31.08.2019, Երևանի պետական համալսարան, Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Ժան Մոնե մոդուլ ծրագրի օգնական “Migration policy challenges in the EU and the South Caucasus” (MiPEC),
01.09.2015 – 10.2018, Երևանի պետական համալսարան, Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Ժան Մոնե ծրագրի օգնական (“Network for Developing European Studies in the Caucasus” Jean Monnet Network)
2010 - 2018 Երևանի պետական համալսարան, Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի փորձագետ, Մարդու իրավունքները և ժողովրդավարացումը Կովկասում տարածաշրջանային մագիստրոսական ծրագրի գործընկերների հետ համագործակցության համակարգող:
01.09.2010 – 10.2013, Երևանի պետական համալսարան, Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Ժան Մոնե ծրագրի օգնական / “European Integration and the South Caucasus”
01.09.2010 - մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի դասախոս
02.10.2009 - 30.09.2010 Երևանի պետական համալսարան, Եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն, փորձագետ
01.10.2008 - 15.01.2009 Ուփսալայի համալսարան, Բազմաէթնիկ հետազոտությունների կենտրոն, արտադրական պրակտիկա
20.10.2003 - 01.07.2007 Երևանի Հայբուսակ համալսարան, Հումանիտար ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի դասախոս
01.08.2003 - 15.10.2003 Հայաստանի տուրիզմի զարգացման գործակալություն, կամավոր
01.07.2002 - 31.07.2003 IESC Armenia, Տուրիզմի և մշակութային ժառանգության բաժին/ կամավոր, ադմինիստրատիվ օգնական
01.04.2001 - 25.12.2001 TRUST Սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի, թարգմանիչ

Կարդացվող դասընթաց
Բազմամշակութայնությունը, արժեքներն ու ինքնությումը ԵՄ-ում/ Եվրոպական ուսումնասիրություններ մագիստրոսական ծրագիր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզվաբանություն, ճանաչողական լեզվաբանություն
Միգրացիա, բազմամշակութայնություն, բազմալեզվության քաղաքականություն
Բարձրագույն կրթության քաղաքականություն/հետազոտություն, միջազգայնացում/

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, շվեդերեն, իսպաներեն

kristine.gevorgyan@ysu.am
Քրիստինե Գևորգյան