Լևոն Խաչատրյան
Կրթություն
1969 - 1975 թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի (Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան) «Մեքենաշինության արդյունաբերության էկոնոմիկա և կազմակերպում» մասնագիտություն (ինժեներ տնտեսագետի որակավորում)
1980 - 1984 թթ. Հայասանի գիտությունների ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Արտադրանքի նյութատարության իջեցումը և արտադրության արդյունավետության բարձրացումը, 24.02.1987թ., Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1992 թթ. ԽՍՀՄ Պետպլանի պլանավորման և նորմատիվների գիտահետազոտական ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղի տնտեսագետ, ավագ տնտեսագետ, կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, սեկտորի վարիչ, լաբորատորիայի վարիչ
1992 - 1993 թթ. Երևանի ապրանքահումքային բորսայի արժեթղթերի գծով փորձագետ
1993 - 1994 թթ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության տնտեսական մեխանիզմի, դրամաշրջանառության և վարկերի բաժնի պետ
1994 - 1995 թթ. «Մասիս» բանկի ավագ տնտեսագետ
1995 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ
1997 - 2000 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ընդունող հանձնաժողովի անդամ, 1997 թ. և 1998 թ. ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար, 1999 թ. ընդունող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

Մասնակցություն մասնագիտական կոնֆերանսներին
1982 թ. Երևանի ժողտնտեսության ինստիտուտ, պրոֆեսորադասախոսական կազմի 5-րդ գիտական նստաշրջան, երևան
1984 թ. Երիտասարդ տնտեսագետների միութենական դպրոց, Մոսկվա
1985 թ. Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական գործնական կոնֆերանս, Երևան
1986 թ. Հայաստանի համալսարանների ասպիրանտների 1-ին գիտական կոնֆերանս, Երևան
1997 թ. Տնտեսագիտական կրթության 3-րդ միջազգային կոնֆերանս, «Տնտեսագիտական կրթությունը համալսարաններում», Երևան-Վլադիրմիր
1999 թ. Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների գիտական նստաշրջան` նվիրված ԵՊՀ-ի 80-ամյակին, Երևան
2001 թ. Ազգային սեմինար «Բնակչության սոցիալական պաշտպանվածության համակարգի բարեփոխումների իրավական հիմքերը ՀՀ-ում», Երևան

Կարդացվող դասընթացներ
 • Տնտեսագիտության հիմունքներ
 • Տնտեսական պատմություն
 • Արժեթղթերի շուկան և պետական կարգավորումը

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
 • զարգացած և զարգացող երկրների պատմատնտեսագիտական հետազոտություններ
 • միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
 • տնտեսության պետական կարգավորում
 • զբաղվածության պետական քաղաքականություն
 • Հայաստանի տնտեսական պատմություն

  Լեզուներ
  Ռուսերեն-ազատ, ֆրանսերեն-լավ, թույլ գիտելիքներ անգլերենից

  levon-khachatryan21@rambler.ru
 • Լևոն Խաչատրյան