Լիլի Կարապետյան
Կրթություն
1994-1998 ԵՊՀ ասպիրանտուրա, բանասիրական ֆակուլտետ (անգլերեն լեզու)
1985-1990 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին
գերազանցության դիպլոմ. Որակավորում` բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ

Մասնագիտական գործունեություն
Մայիս 2009 – Դեկտեմբեր, 2009 Միջին կրթության պետական կրթական չափորոշիչների մշակման հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ կրթության ազգային ինստիտուտ (ՄԿՈՒԶԱԿ ծրագիր)
2000-2001 Անգլերենի դասընթացներ վարող, Միջազգային բիզնեսի և տեխնիկական խորհրդատվության ընկերություն (IBTCI), USAID և ՀՀ Սեփականաշնորհման նախարարություն
2000 - ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1996-1998 Երևանի “Մաշտոց” Համալսարանի դասախոս
1994-2000 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1993-1994 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Ուսումնական դասընթացներ
Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, անգլերեն լեզու (լեքսիկա, քերականություն, գրավոր խոսք, մամուլ)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Փետրվարի 26-27, 2009 “Foreign Languages and Literature: Theory and Practice”, Երևան
Հոկտեմբերի 16-19, 2007 “Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge”, AASE-2 միջազգային գիտաժողով, Երևան
Հոկտեմբերի 20-22, 2006 3rd NATO-UNESCO Advanced Research Workshop No. 982077 on Science Education: Talent Recruitment and Public Understanding, միջազգային գիտական սեմինար, Բալատոնֆուրեդ, Հունգարիա
Հոկտեմբերի 1-3, 2004 2nd NATO-UNESCO Advanced Research Workshop No. 980515 World Science Forum on Science Education, միջազգային գիտական սեմինար , Էգեր, Հունգարիա
Հոկտեմբերի 27-30, 2004 “English Studies: Theory and Practice”, AASE-1 միջազգային գիտաժողով, Երևան

Անդամակցությունը (ՀԿ, մասն. խորհուրդ, գիտական ամսագրի խմբագրակազմ, ֆոնդ և այլն)
2010- “Armenian Folia Anglistika” միջազգային գիտական ամսագրի խմբագրակազմի անդամ
2010- “Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության համատեքստում” գիտական ամսագրի խմբագրակազմի անդամ
2007- Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի քարտուղար
2004- Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ
1998- Հայաստան-Մեծ Բրիտանիա ընկերության գիտական բաժնի ղեկավար
1996- ԲՈՒՀ-ում օտար լեզու դասավանդողների ասոցիացիայի անդամ

Մրցանակներ և պարգևներ
1993 Գերազանցության կրթաթոշակ, Սան-Ֆրանցիսկոյի արհեստակցական ընկերություն, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով), Ֆրանսերեն (բառարանով)
Լիլի Կարապետյան