Լիլիթ Մովսիսյան
Կրթություն
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2008 թ-ից ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, հայցորդ
2008 - 2018թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
2018թ. մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի բ.գ.թ., ասիստենտ


Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
2007 թ-ից մինչ այժմ Հայաստանի հանրային ռադիոյի արտասահմանի համար տրվող հաղորդումների խմբագրությունում որպես ադրբեջաներեն հաղորդումների թարգմանիչ-խմբագիր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ադրբեջաներեն լեզու, լեզվի պատմություն, բառապաշար, ադրբեջաներենի քերականություն,լեզվաքաղաքականությունը Ադրբեջանում, թուրքերեն լեզու

Լեզուներ
Հայերեն,ռուսերեն,անգլերեն,ադրբեջաներեն, թուրքերեն
Լիլիթ Մովսիսյան