Լիլիթ Պապիկյան
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի հայոց լեզվի ամբիոն (ասպիրանտուրա)
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի Հայոց լեզու և թարգմանչական գործ մասնագիտացում (մագիստրատուրա)
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (բակալավրիատ)

Գիտական աստիճան
բ.գ.թ., ասիստենտ
Բան. գիտ. թեկն. - ¦Գ. Սարյանի պոեմների և բալլադների խոսքարվեստը§ (2015 թ., ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
2005 թ. մինչ այսօր ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթի հիմունքներ (բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Լիլիթ Պապիկյան