Լիլիթ Սարգսյան
Ծնվել է 1976 թ. Երևան քաղաքում:

1992 - 1997 թթ. Ընդունվել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետը:

1997 - 1999 թթ. Աշխատել է Երևանի թիվ 172 միջնակարգ դպրոցում որպես ուսուցչուհի:
2000 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանում որպես լաբորանտ- դասախոս,
2003 - 2013 թթ. ԵՊՀ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում՝ որպես դասախոս:

Մասնագիտական փորձը`
2001 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ գիտական ծրագրերում գիտաշխատող, ՀՀ իռիգացիայի ատլաս, Հայաստանի բնակչության և մշակույթի ատլաս:
2009 թ-ին GEO Gyumri ՀՀ իռիգացիայի ատլաս, Հայաստանի բնակչության և մշակույթի ատլաս
2009 թ-ին GEO HRAZDAN Հրազդան քաղաքի շրջակա միջավայրի վերլուծություն,
2004 - 2006 թթ. Բնական ռեսուրսների կառավարում և աղքատության կրճատում-փորձագետ,
2004 թ-ին Համայնքային անտառների կառավարման պլաններ, փորձագետ, 2005 թ. Ազգային անտառային ռազմավարություն,-փորձագիտական խմբի անդամ:
2003 թ-ին «դեպի կայուն քաղաքներ», 21-րդ դարի տեղական օրակարգերի ուղեցույց անցումային տնտեսությամբ երկրների քաղաքների համար /Հրազդան, Չարենցավան քաղաքների օրինակով, Երևան-Բաքու-Թբիլիսի, տեղական կոորդինատոր, փորձագոտ,
2001 - 2002 թթ. Հրազդանի կիրճի բնապահպանական ծրագիր, Ծրագրի կոորդինատոր:

Լեզուների իմացությունը
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Դասավանդում է հետևյալ առարկաները
• Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա
• Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
• Բնակչության աշխարհագրություն
• Երկրագրություն
• Զբոսաշրջության կենտրոնների աշխարհագրություն
• Հայաստանի բնական և պատմաճարտարապետական հոուշարձանները
• Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն
• Սոցիալ- մշակութային ծառայության և զբոսաշրջության ներածություն
• Տարածաշրջանների և պետությունների ռեգիոնալ աշխարհագրություն
• Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
• Քաղաքական աշխարհագրություն

Ամուսնացած չէ:
Լիլիթ Սարգսյան