Լիլիթ Շաքարյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2013 - 2014 թթ. Մանսնագիատական վերապատրաստում, Արիզոնայի պետական համալսարան, Սոցիալական տրանսֆորմացիայի ֆակուլտետ, ԱՄՆ
2008 - 2013 թթ. հայցորդ, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
2005 - 2007 թթ. մագիստրոսի աստիճան, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
2001 - 2005 թթ. բակալավրի աստիճան, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից մինչ այժմ դասախոս Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Ակադեմիական դասընթացներ
Գովազդի սոցիոլոգիա, ԶԼՄ սոցիոլոգիա, Բրենդինգի հիմունքներ, Ժամանակակից PR տեխնոլոգիաներ, PR քրեստոմատիա

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Գերմանիա, Ռումինիա, Հունգարիա, Վրաստան, ԱՄՆ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, SPSS, Internet

Մասնագիատական անդամակցություն
2011 - ներկա Գերմանիայի շրջանավարտների միության (DAAD Alumni) անդամ
Լիլիթ Շաքարյան