Լիլիթ Եզեկյան
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին,
1965 - 1968 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ` ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն» - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Լիլիթ Եզեկյան