Լիպարիտ Նավասարդյան
Կրթություն
1958 - 1963 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Candida guilliermondii խմորասնկերի սպիտակուցի ֆրակցիոն կազմը, նրա փոփոխությունը ազոտային քաղցի և սնուցման վերականգնման ժամանակ», 1974 թ., Երևանի պետական համալսարան
Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր «Տարբեր ստրեսային գործոնների ազդեցությունը խմորասնկերի ԴՆԹ-ի և սպիտակուցային ֆրակցիաների վրա», 2003 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1964 թ-ից մինչև այսօր Երևանի պետական համալսարան, կենսաքիմիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսաքիմիա, Նուկլեինաթթուների կենսաքիմիա, Կենսաքիմիական հետազոտության ժամանակակից մեթոդներ, Սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների կառուցվածքի և ֆունկցիաների ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներ, Սպեկտրալ մեթոդները կենսաքիմիայում, Ռադիացիոն կենսաքիմիա, Ռադիացիոն կենսաքիմիայի ժամանակակից հիմնախնդիրները, Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, Ռադիոկենսաբանություն, Ռադիացիոն կենսաքիմիա, Նուկլեինաթթուների կենսաքիմիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ge8mane8en

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաքիմիկոսների Եվրոպական Ընկերությունների Ֆեդերացիա,
Կենսաքիմիկոսների Հայկական Ասոցիացիա
051 Մասնագիտակնխորհրդի գիտական քարտուղար

marsed@ysu.am
Լիպարիտ Նավասարդյան