Լիպարիտ Տեփոյան
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1983 - 1986 թթ. Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտ, ք. Մոսկվա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու, ք. Մոսկվա, 1987
ատենախոսության վերնագիրը` «Չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումներ», ղեկավար` ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Ա. Ա. Դեզին

Աշխատանքային փորձ
1987 - 1990 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող 1990-2000 ԵՊՀ, Դիֆերենցիալ հավասարումներ ամբիոնի ասիստենտ
2000 թ-ից Դիֆերենցիալ հավասարումներ ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ` Սովորական և մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ
Մասնագիտական դասընթացներ` Բաշխումների տեսություն, Սոբոլևի տարածություններ, Եզրային խնդիրների տեսության ընդհանուր հարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գծային օպերատորների սպեկտրալ տեսություն, վերասերվող հավասարումներ, Սոբոլևի կշռային տարածություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
DAAD կրթաթոշակ 1995, 2000, 2004, 2008

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

tepoyanl@ysu.am
(+374 10) 55-11-48
Լիպարիտ Տեփոյան