Լուսինե Սարգսյան
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրա, Համակարգային ծրագրավորման ամբիոն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից այժմ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2004 - 2007 թթ. Համակարգային ծրագրավորման ամբիոնի դասախոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Թարգմանության տեսություն (գործնական), Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ համակարգեր(գործնական), ԷՀՄ և ծրագրավորում (գործնական), Արդի ծրագրավորման լեզուներ (գործնական), Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր, Ֆունկցիոնալ ծրագրավորում, Տրամաբանական ծրագրավորում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

lusine.sargsyan@ysu.am
Լուսինե Սարգսյան