Լուսինե Բոստանջյան
Կրթություն
2010 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2009 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների մանակավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
2005 թ-ից ԵՊՀ, հայցորդ
1992 - 1990 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին, գերազանցության դիպլոմ

Մասնագիտական փորձ
2005 թ-ից ԵՊՀ Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի լաբորանտ

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն
Լուսինե Բոստանջյան