Լուսինե Հակոբյան
Ծնվել է 1984 թ-ին Կոտայքի մարզի գ. Բջնիում:

1990 թ-ին ընդունվել և 2001 թ-ին ավարտել է Բջնիի միջնակարգ դպրոցը:

2002 թ-ին ընդունվել և 2006 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետի բակալավրիատը, ապա մագիստրատուրան 2008 թ.:

2008 թ-ին ընդունվել է աշխատանքի ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության բակալավրիատի բաժին:

2009 թ-ից առ այսօր աշխատում է աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում:

2009 թ-ին ձևակերպվել է հայցորդ, միաժամանակ վարում է սեմինար և գործնական պարապմունքներ: Ունի տպագրված 8 գիտական հոդվածներ:

Հետազոտական հետաքրքրությունների ոլորտները
 • Սոցիալական էկոլոգիա
 • Գեոէկոլոգիա
 • Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն
 • Ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնահատում

  Վարում է հետևյալ առարկաների սեմինար և գործնական պարապմունքները
  Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա
  Գեոէկոլոգիա
  Հայաստանի և հարակից երկրների պատմական աշխարհագրություն
  Հայաստանի աշխարհագրություն
  Հայաստանի բնական և պատմաճարտարապետական հոուշարձանները
  Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն

  Ամուսնացած է ունի 2 զավակ:
 • Լուսինե Հակոբյան