Լուսինե Համբարձումյան
Կրթություն
1973-83 Երևանի N 114 դպրոց
1983-88 ԵՊՀ, Բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականության բաժին

Մասնագիտական փորձ
1994 թ.-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2013թ.-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի լեզու և միջմշակութային հաղորդակցություն անգլերեն ամբիոնի դասախոս

Գիտահետազոտական աշխատանք
2004 թ. ԵՊՀ- կողմից գործուղվել եմ Գերմանիայի Մայնհամ քաղաքի լեզվաբանության համալսարանում
Կորպուս լեզվաբանության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներ կատարելու

Ակադեմիական դասընթացներ
Լեքսիկա, պրակտիկ քերականության դասընթաց, գրավոր, բանավոր խոսքի դասընթաց

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Կորպուս լեզվաբանություն, կիրառական քերականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն (վարժ) և գերմաներեն (խոսակցական)

Մասնագիտական անդամակցություն
(ԱՈւՀԱ) Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա
Լուսինե Համբարձումյան