Լուսինե Մադոյան
Կրթություն
2011 - 2015 թթ. ասպիրանտ, ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2008 - 2010 թթ. Բանասիրության, մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմով), ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2004 - 2008 թթ. Բանասիրության, մանկավարժության բակալավրի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմով), ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ–ից առ այսօր ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դասախոս
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ), գերմաներեն (խոսակցական)
Լուսինե Մադոյան