Լուսինե Մարգարյան
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2008 - 2012 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ, բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն (հայցորդ)
2016 թ. կ.գ.թ., «ՀՀ Շիկահող պետական արգելոցի մակրոսկոպիկ սնկերը», Բուսաբանություն մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Սնկաբանություն մասնագիտությամբ, Գ.00.17.

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2011 թ-ից մինչ այժմ բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնի գործավար
2008 թ-ից մինչ այժմ համատեղությամբ Կենսաբանության ֆակուլտետի «Կենսաբանություն» ինստիտուտի բուսաբանության և սնկաբանության լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մակրոսկոպիկ սնկերի կենսաբազմազանություն, էկոլոգիա, կարգաբանություն, կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2015 - 2017 թթ. «Հայաստանի hյուսիսային շրջանների կենսաբազմազանության վրա մարդածին գործոնի ազդեցության ուսումնասիրությունը» (ՀՀ գիտության պետական կոմիտե N15T-1F190):
2013 - 2015 թթ. «Հայաստանի հարավային շրջանների սնկերի, բույսերի, կենդանիների կենսաբազմազանության վրա մարդածին գործոնի ազդեցության գնահատումը» ծրագրի մասնակից (ՀՀ գիտության պետական կոմիտե N13-1F183):
2011 - 2013 թթ. «Մարդածին գործոնից վտանգված կիսաանապատային էկոհամակարգերում կենդանիների, բույսերի, սնկերի ուսումնասիրությունը և պահպանությունը Հայաստանում» ծրագրի մասնակից (ՀՀ գիտության պետական կոմիտե):
2007 - 2008 թթ. Project “Phylogeographical and systematic investigation of ectomycorrhizal fungi in Armenian forests” (Grant ARB-1-3230-YE-04, supported by NFSAT/CRDF). Staff member.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

lusinemargaryan@ysu.am
Լուսինե Մարգարյան